GLOBAL FINANCIAL ADVISORY SERVICES

“Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.”

Henry Ford

Ekonomické
poradenské
služby

Poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti ekonómie s ohľadom na platnú legislatívu v rámci EU, ale aj celého sveta. Administrácia dát a ich spracovanie.

Optimalizáce
procesov
riadenia

Optimalizácie managementov, riadenia spoločností, prevádzok. Nastavenia procesov do finálnych funkčných celkov vrátane výstupov a kontrol.

Business
plány,
investovanie

Sprostredkovanie obchodu a služieb, príprava obchodov, plánovanie a riadenie investícií. Poradenstvo v procese investovania v rámci EU, ale aj celého sveta.